Købeloven – De vigtigste ting at vide

0

Købeloven er en særdeles vigtig lov, da den regulerer forholdet mellem køber og sælger. Det er dermed denne lov, som fortæller dig, hvilke forpligtelser og rettigheder du har som køber eller sælger.

Det er ikke alle danskere, som har lige nemt ved at gennemskue købeloven, men det er ikke desto mindre alfa omega, at man kender til købelovens vigtigste forhold. Såfremt du er i tvivl om noget ang. købeloven, kan du med al sandsynlighed finde svar på dine spørgsmål ved at læse denne guide.

1. To års reklamationsret

Såfremt du har købt en vare, som går i stykker inden for to år efter købet, kan du indsende en klage til forhandleren. Forhandleren vil i den forbindelse være forpligtet til at udbedre eventuelle fejl og mangler. Reklamationsretten gør sig kun gældende, hvis der ikke er tale om selvforskyldte skader. Er varen gået i stykker grundet forkert brug, så vil du typisk selv komme til at hæfte for skaderne.

Fejl og mangler skal udbedres af forhandleren uden besvær eller ekstra udgifter for dig som køber.

Hvad afhænger bevisbyrden af?

De fleste fejl og mangler vil i langt de fleste tilfælde blive opdaget kort tid efter købet, men det er også meget normalt, at fejl og mangler først dukker op på et senere tidspunkt. Selvom du ifølge loven har to års reklamationsret, så kan du alligevel gøre klogt i at rapportere eventuelle fejl og mangler så hurtigt som muligt.

I forhold til bevisbyrden skal du være opmærksom på følgende:

  • De første 6 måneder efter købet: Sælger har bevisbyrden
  • De resterende 18 måneder: Køber har bevisbyrden

Hvem der har bevisbyrden afhænger altså af, hvor lang tid der er gået siden købet. Det er dog kun relevant at gøre sig tanker om ovenstående, hvis man ikke kan blive enig med forhandleren.

Hvis en vare går i stykker inden for 6 måneder efter købet, formodes det, at fejlen har været til stede på købstidspunktet. Det forklarer også, hvorfor bevisbyrden ligger hos sælgeren.

Hvilke muligheder har jeg?

Ifølge købeloven kan du selv bestemme, om du vil have varen repareret eller ombyttet. Det er tilmed muligt at bede om at få pengene retur, hvis der er tale om en væsentlig fejl.

Sælger har mulighed for at afværge dit ønske om at få pengene retur, hvis det ikke er realistisk at opfylde dit ønske af en velbegrundet årsag. Du har dog som minimim ret til at få repareret eller ombyttet varen.

Hvor hurtigt skal fejlen løses?

Opdager du, at den købte vare har en fejl eller mangel, så er det dit ansvar at rette henvendelse til sælger ved første mulige lejlighed. Det er efterfølgende sælgers ansvar at sørge for, at fejlen udbedres inden for rimelig tid”. Det kan være svært at definere ”rimelig tid”, men det vil som udgangspunkt være et par uger.

Hvilke varer er omfattet af reklamationsretten?

Du kan som hovedregel forvente, at alle tænkelige varer er omfattet af reklamationsretten – medmindre andet er oplyst. Der er dog nogle varer, som af logiske grunde ikke har en levetid på mindst to år. Det gælder bl.a. fødevarer, hvor du i stedet skal være opmærksom på den påtrykte holdbarhedsdato.

Møbler, elektronik, tøj og hvidevarer er blot noget af det, som er omfattet af reklamationsretten.

Er garanti og reklamationsret det samme?

Garanti og reklamationsret er to begreber, som ofte bliver blandet sammen, selvom der er tale om to vidt forskellige ting. Nedenfor vil det kort blive forklaret, hvad der adskiller henholdsvis garanti og reklamationsret:

  • Reklamationsret = rettighed (fastsat af loven)
  • Garanti = frivilligt supplement (ingen lovkrav)

Du er som køber oftest stillet bedre med garanti, da garantien typisk vil forlænge klagemuligheden ud over de lovbestemte to år. Du kan dog ikke forvente, at der ydes garanti på enhver vare, da det som bekendt er et frivilligt supplement.

2. Bon eller kvittering er dit bevis

Du skal som køber sørge for at gemme den udleverede bon eller kvittering, da det er dit bevis på, at du har købt og betalt en vare. Bonnen og kvitteringen skal kunne fremvises ved ønske om brug af reklamationsret.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here